Zpět na Prodejci a servis

INFO STK SLOVENSKO

Zámocká 3, 811 01 Bratislava

Journeyman ČR / SR:

Pokiaľ ste si Vaše vozidlo CFMOTO Gladiator zakúpili prostredníctvom autorizovanej dílerskej siete spoločnosti Journeyman CZ s.r.o., v SR alebo ČR, Vaše vozidlo má legálne typové schválenie pre prevádzku na pozemných komunikáciách a tým aj prirodzený nárok na vykonanie  STK – TK a EK.

Legislatíva –  Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV):

Každý majiteľ vozidla, ktoré má typové schválenie podľa metodického pokynu MDV má právo na vykonanie technickej a emisnej kontroly čo najbližšie k miestu svojho bydliska.

PRAX – Vaša STK:

Nie všetky pracoviská STK – TK a EK (technická kontrola) a (emisná kontrola) majú povinnosť disponovať plnou technologickou výbavou pre vykonanie všetkých potrebných úkonov pre všetky typy motorových vozidiel.

Aby ste nestrácali čas, vyhľadajte si Vašu najbližšiu STK v SR, ktorá spĺňa potrebné kritéria podľa nasledovnej inštrukcie:

Zoznam staníc  STK – TK a EK pre kategóriu štvorkoliek „T“.

– Pred objednávkou na konkrétnu STK v okolí Vášho bydliska  si najskôr otvorte túto stránku  s mapou:

– Kliknite na mapu – na svoje najbližšie miesto podľa regiónu STK:

– 3. kolónka sprava je KATEGÓRIA VOZIDIEL – overte príslušnú STK či v tejto kolónke má označenie: „OA“ a „NA“.

– Pokiaľ príslušná STK nemá v tejto kolónke OBE označenia  kat. „OA + NA“, je pravdepodobné, že nemá technologickú výbavu na EK a TK pre typ vozidla „T“.

– Vyberte si zo zoznamu Vašu najbližšiu STK s označením „OA + NA“.

– STK uvedeného typu „OA + NA“ musí mať všetky technologické zariadenia metodík merania EK a TK.

Poznámka: Štvorkolka kategórie „T“ má svoju vlastnú povinnú výbavu, tak ako vozidlá rôznych typov. Táto konkrétna  je daná vyhláškou MDV č.: 134/2018,  § 25. Odkaz na vyhlášku: 134/2018 Z.z. – Vyhláška Ministerstva dopravy a výs… – SLOV-LEX