Nejčastější otázky

Ne, jakmile je aplikace CFMOTO RIDE spárována s telefonem, lze k úpravě uložených nastavení použít pouze tento jeden telefon. Tím je zabráněno nežádoucím třetím stranám, aby se připojily k motocyklu a upravovaly nastavení bez souhlasu jezdce.

Chytré funkce založené na T-BOX, inteligentním zařízení starajícím se o chytré funkce, pokud je vaše vozidlo modelem bez T-BOX, můžete zkontrolovat elektronický manuál, VIN atd. ale nemůžete používat chytré funkce založené na T-BOX. Obraťte se prosím na svého prodejce, aby zkontroloval, zda vaše vozidlo má nebo nemá T-box, nebo můžete zaslat svůj požadavek do centra pomoci v aplikaci APP, zkontrolujeme to za vás.

Asistenční službu v případě poruchy zajistí váš pojistitel PZP s odtahem do nejbližšího servisu.

Komunikační jednotka T-Box zajišťuje přenos dat mezi motocyklem a aplikací CFMOTO Ride na mobilních zařízeních. Jednotka T-Box je samostatné zařízení připojené k elektroinstalaci stroje přes k tomu určený konektor. Součástí přenášených dat je také poloha stroje. Komunikace mezi aplikací CFMOTO Ride a komunikační jednotkou T-Box je zajištěna pomocí veřejné telefonní mobilní sítě. Jednotka T-Box obsahuje vlastní elektronickou SIM kartu (eSIM), která zajišťuje datový přenos. Pro přenos dat je třeba, aby se jak jednotka T-Box (motocykl), tak také mobilní zařízení s aplikací CFMOTO Ride, nacházeli v místě s pokrytím mobilního signálu. Komunikační jednotka T-Box je vybavena vlastní malou baterií, která zajišťuje přenos dat ještě cca. 6 hod. po vypnutí stroje. Funkce jednotky T-Box je automatická a nemusí být uživatelem nijak obsluhována. Veškerá nastavení a zobrazení informací je zajištěno aplikací CFMOTO Ride. Mimo sdílení jízdních statistik, polohy stroje, přenosu navigačních pokynů na displej stroje, jednotka T-Box zajišťuje online aktualizaci různých funkcí stroje bez nutnosti návštěvy servisu. Umožňuje také nalézt motocykl např. při odcizení stroje. Jednotka T-Box je přídavné zařízení, které není nezbytné pro funkčnost stroje. Každá jednotka T-Box má unikátní 15ti místný kód, dle kterého je párována ke konkrétnímu stroji dle VIN. Při dodatečném dodání jednotky T-Box je třeba zaslat VIN stroje a číslo T-Box pro spárování. Bez toho nebude jednotka T-Box funkční. Pokud je stroj již spárován s aplikací CFMOTO Ride, není možno tento konkrétní stroj spárovat s další aplikací. V jedné aplikaci je ale možno mít spárováno více rozdílných strojů.

Zkontrolujte, zda byla funkce otevřena v nastavení. Ujistěte se, že se vozidlo nachází v dobře signalizovaném prostředí. pokud jste vyzkoušeli výše uvedené položky a funkce stále nemůže fungovat, kontaktujte prosím tým CFMOT RIDE prostřednictvím [zpětná vazba] v aplikaci APP.

Během prvního přihlášení můžete zvolit preferovaný jazyk a poté můžete jazyk přepnout v Nastavení.

Zkontrolujte, zda je ve vozidle dobrý signál a zda není nedostatečně napájena baterie. Základní součást aplikace a T-Boxu vyžaduje napájení z olověného akumulátoru vozidla. Pokud má vozidlo slabý akumulátor, začněte s vozidlem jezdit na určitou vzdálenost a aplikace se s vozidlem znovu spojí

(Poznámka: Neodstraňujte akumulátor vozidla, jinak nebude T-Box fungovat). Pokud je signál dobrý a vozidlo je správně napájeno, vyhledejte pomoc a poskytněte zpětnou vazbu prostřednictvím centra nápovědy v aplikaci.

Z důvodu bezpečnosti účtu bude aplikace CFMOTO RIDE po určité době používání vyžadovat opětovné přihlášení uživatelů, aby byla zajištěna bezpečnost účtu. Současně nelze k účtu uživatele přistupovat v různých zemích nebo regionech. Pro zobrazení osobního účtu a používání aplikace v jiné lokalitě musí uživatel používat stejnou regionální síť jako registrovaný účet.

Naskenujte libovolný QR kód na vozidle. například zákazník může naskenovat QR kód MMI a přihlásit se do systému MMI.

Upgrady systému OTA prosazuje centrála CFMOTO, ale frekvence se liší v závislosti na zemi, regionu a modelu vozidla. Uživatelé si mohou zvolit, zda chtějí aktualizovat, a zkontrolovat aktualizace softwarových balíčků na stránce OTA v aplikaci.

U některých vozidel, která mohou plánovat aktualizaci systému OTA, se mohou vyskytnout problémy bránící provedení aktualizace. u vozidel s možností plánování aktualizace systému OTA musí uživatelé zapnout vozidlo a nastavit jej do stavu potřebného pro aktualizaci (uživatelé by měli ověřit jednotlivé požadavky v pokynech k aktualizaci systému OTA v aplikaci, aby zajistili úspěšnou aktualizaci, jinak nelze systém OTA aktualizovat).

Obraťte se na poprodejní oddělení a ověřte, zda vozidlo vyžaduje aktualizaci. Pokud se stále objevují výzvy k nepotřebné aktualizaci, měli by uživatelé kontaktovat pracovníky společnosti nebo nahlásit konkrétní situaci v centru nápovědy.

Společnost CFMOTO klade velký důraz na soukromí a ochranu údajů každého uživatele a nakládá s údaji uživatele v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Zavedli jsme silná technická a organizační opatření na ochranu bezpečnosti dat, mimo jiné včetně opatření na šifrování dat, řízení přístupu, bezpečného ukládání a odpovídajících mechanismů mazání. Společnost CFMOTO má také přísné postupy a bezpečnostní prvky, které zabraňují narušení bezpečnosti údajů a neoprávněnému přístupu k nim. Společnost CFMOTO usiluje o zachování nejvyšších bezpečnostních standardů a bude nadále zdokonalovat svá bezpečnostní opatření na ochranu práv uživatelů. Pokud mají uživatelé jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich opatření na ochranu soukromí, neváhejte se obrátit na centrum pomoci.

Od stažení a otevření aplikace CFMOTO RIDE App až po poskytnutí každého kroku služeb inteligentní interakce společnost CFMOTO zajišťuje, aby byl získán souhlas uživatele. Ve výchozím nastavení je při nákupu nových vozidel u autorizovaných prodejců nebo v přímých obchodech T-Box každého vozidla vždy nastaven na uzavřený režim. Funkce T-Box se aktivuje pouze tehdy, když uživatelé souhlasí s používáním služeb inteligentní interakce a povolí T-Box. Po aktivaci této funkce budou osobní údaje uživatele bezpečně uloženy na příslušném cloudovém serveru. Pokud chtějí uživatelé funkci T-Box vypnout, zašlete podle pokynů uvedených ve smlouvě o ochraně osobních údajů e-mail společnosti CFMOTO nebo vyhledejte pomoc v centru nápovědy aplikace.

Zkontrolujte, zda se vozidlo nenachází v oblasti se silným rušením (např. podzemní parkoviště, pod mostem, uzavřené prostředí s vysokou hustotou zástavby). Pokud ano, restartujte aplikaci nebo přesuňte vozidlo do oblasti s čistým signálem. Pokud se vozidlo nachází v prostředí s normálním signálem, nahlaste problém místnímu prodejci nebo pomocí centra pomoci v aplikaci.

Pokud se vyskytnou problémy s chybějící trajektorií nebo nesrovnalosti v údajích, měli by uživatelé v centru nápovědy aplikace uvést číslo VIN vozidla a čas výskytu nebo snímky obrazovky, aby mohl tým společnosti pro výzkum a vývoj poskytnout zpětnou vazbu a provést šetření. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti mezi celkovým počtem ujetých kilometrů v aplikaci a na přístrojové desce vozidla, měli by uživatelé poskytnout číslo VIN vozidla a fotografie vozidla a údajů aplikace do centra nápovědy k prošetření. Pro obnovení synchronizace dat mezi zařízením T-Box a cloudovým serverem můžete s vozidlem odjet do oblasti s dobrým příjmem signálu.

Podejte žádost o zrušení vazby prostřednictvím aplikace (Žádost o zrušení vazby by měla obsahovat kompletní číslo VIN, skutečné jméno uživatele, osobní telefonní číslo, jasné osobní doklady a jasné osvědčení o registraci vozidla nebo doklad o koupi s kompletním číslem VIN a základními údaji uživatele). Zaměstnanci žádost posoudí do 3 pracovních dnů.

Ano. Jeden účet může svázat mnoho vozidel a zákazníci mohou v [garáži] vozidla přepínat.

Zákazník může vozidlo v APP zrušit. po zrušení vazby budou informace o vozidle ze serveru vymazány a nelze je obnovit. pokud to nejde, může zákazník v APP kliknout na „zpětnou vazbu“ a požádat o pomoc tým CFMOTO RIDE.

Číslo VIN naleznete v technickém průkazu vozidla. Případně jej lze nalézt na karoserii vozidla. U vozidel v evropském regionu je číslo rámu vytištěno na štítku v blízkosti motoru, zatímco u vozidel v ostatních zemích a regionech je číslo VIN vytištěno na hlavové trubce.

V současné době poskytuje CFMOTO RIDE uživatelům bezplatný mechanismus spárování pro všechna vozidla (bez ohledu na to, zda je vozidlo vybaveno zařízením T-Box či nikoli), pokud se spárování nezdaří, ověřte, zda je číslo VIN zadané v aplikaci správné, či nikoli. (Poznámka: Číslo VIN by mělo být sedmnáctimístným kódem). Při jakýchkoli problémech můžete zanechat zprávu v centru nápovědy, kde vám pomohou, a pracovníci budou problém neprodleně řešit do 3 pracovních dnů.