Jaroslav Šíma

50 000+ km/ročně

Michal „Indi“ Dokoupil

30 000+ km/ročně

Veronika Hankocyová

30 000+ km/ročně